Tough Viking

På Nordens tuffaste hinderbana finner du gränserna för dina fysiska förmågor. BIG BAG bidrar med några av de hårdaste utmaningarna.