Förvandla ditt Elskrot till nya resurser!

Beställ hämtning, eller fråga oss om återvinning av elskrot

BIG BAG säckar kan användas till elskrot vid elektronikåtervinning

Enkelt att vara miljösmart

Alla farliga ämnen separeras och allt återvinningsbart går tillbaka till industrin för att bli nya produkter.

Skrotad elektronik räknas till farligt avfall. Därför är det extra viktigt att det inte hamnar bland våra vanliga sopor utan tas om hand vid en anläggning för elektronikåtervinning.

Det är lika enkelt att bli av med ditt elskrot, som att kasta vanliga sopor. Till och med kostnaden är densamma som för ofarligt avfall.

Fyll en BIG BAG säck, eller en BIG BAG container med uttjänt elektronik. Vi hämtar och ser till att allt går till elektronikåtervinning.

Kärl för elektronikskrot

BIG BAG tillhandahåller alla tänkbara kärl för elåtervinning. Från batteriburk på några liter till containrar som rymmer 1000-tals liter. Ring kundtjänst på BIG BAG, när du behöver hjälp och råd.

Källsortera Elskrot

Du kan blanda i stort sett all elektronik, men det finns viktiga undantag som du kan se av sorteringsguiden.

Du ska också ta bort glödlampor och andra ljuskällor.

Elavfall ska förvaras väderskyddat, ställ ut på hämtningsdagen.

En del elavfall måste utsorteras, eller kräver speciella kärl.
 • Kyl och frys - Behöver inte placeras i kärl
 • Lösa kondensatorer - Välj passande kärl, men blanda inte med annan el.
 • Elektronik med inslag av Asbest - Speciella tillstånd krävs för att yrkesmässigt arbeta med asbest. Ring BIG BAG om du är minsta tveksam.
 • Lysrör - Rekvirera en lämplig förpackning från BIG BAG.
 • Lågenergilampor - Rekvirera lämplig förpackning från BIG BAG.
 • Glödlampor - Rekvirera lämplig förpackning från BIG BAG.
 • Batterier - Välj passande kärl.
I samma säck eller kärl kan du kasta t.ex:
 • Kretskort
 • Kablar
 • Datorer
 • Batteridrivna elprodukter
 • Elektriska verktyg
 • Bildskärmar & TV-Apparater
 • Hushållsel
 • Vitvaror, (kyl och frys ska inte placeras i säckar)
 • Armaturer och radiatorer
 • Dvs, allt som drivs med elektricitet