Innehållsförteckning

01 Avfall från prospektering, ovan- och underjordsbrytning samt fysikalisk och kemisk behandling av mineral
02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmedel
03 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, pappersmassa, papper och papp
04 Avfall från läder-, päls- och textilindustri
05 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och kolpyrolys
06 Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 Avfall från organisk-kemiska processer
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsemalj), lim, fogmassa och tryckfärg
09 Avfall från fotografisk industri
10 Avfall från termiska processer
11 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material; hydrometallurgiska processer, exklusive järnmetaller
12 Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen (utom ätliga oljor, 05 och 12)
14 Avfall bestående av organiska lösningsmedel, köldmedier och drivmedel (utom 07 och 08)
15 Förpackningsavfall; absorbermedel, torkdukar, filtermaterial och skyddskläder som inte anges på annan plats
16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen
17 Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)
18 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller därmed förknippad forskning (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till patientbehandling)
19 Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa avloppsreningsverk och framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål
20 Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall), även separat insamlade fraktioner