Kontakta BIG BAG innan du lämnar Farligt Avfall

Skåp för Farligt Avfall, FA

Farligt avfall är restprodukter som är giftiga, frätande, fosterskadande, smittförande, ekotoxiska (giftiga för miljön), cancerframkallande, eller brandfarligt.

Exempel på vanligt förekommande Farligt Avfall är, asbest,  lösningsmedel, spillolja, bromsvätska, glykol,färg, hushållskemikalier, absorbenter (trasor, dukar), lysrör, elskrot m.m.

BIG BAG hjälper dig

BIG BAG har tillstånd att frakta de flesta typer av Farligt avfall. Det är viktigt att du kontaktar oss innan du lämnar avfallet till oss, för att säkerställa att klassning, förpackning och hämtrutiner följer regelverket och inte leder till skaderisker eller olyckor.

Privatpersoner och farligt avfall

På kommunernas miljöstationer kan privatpersoner lämna farligt avfall utan kostnad. Du är ansvarig för att ditt farliga avfall tas om hand på ett korrekt sätt. De flesta avfall får du köra i din personbil, utan att lagen säger ifrån. Självklart innebär inte det att avfallet är mindre farligt eller riskfyllt.

Företag och farligt avfall

Vissa avfall får endast hanteras av ackrediterade företag. Du är skyldig att känna till vad ditt avfall innehåller och att lämna ett transportdokument till fraktföretaget.

Fråga om Farligt Avfall