BIG BAG’s sorteringsguide är en förenklad vägledning utformad efter
kretsloppsrådets rekommendationer.
Särskilda regler gäller för farligt avfall. Vid tveksamheter kontakta BIG BAG.
1 Blandavfall (Sorterbart avfall)

Allt material från 2–8.

Ej Elavfall eller Miljöfarligt.

2 Fyllnadsmassor EJ I XL-SÄCK

Betong, Kakel, Klinker Lättbetong, Puts, Bruk, Sand, Sten, Tegel

3 Brännbart

Brukssäckar, Cellplast, Kartong, Korksmulepapp, Krymp & sträckfilm, Laminatskivor, Papper (emballage), Plaströr (ej PVC), Plastemballage, Plastburkar, tomma (lim, färg etc), Pärmar, Skumplast, Tapet, Tejp, Tjärpapp, Täckpapp, Täckplast, Wellpapp

4 Metall (blandskrot)

Armeringsjärn, Färgburkar av plåt (tomma) Gjutjärnsrör, Kablar, Kopparrör, Metallbehållare (tomma), Packband, Plåtreglar, Plåtmed PVC-beläggning, Stålrör, Sågblad, Takplåt, Ventilationsplåt

5 Deponiavfall utsorterat

Glas, Gips (förorenad), Plast (armerad), Porslin, Presenningar, PVC (golv, avloppsrör, elrör), Slangar, Tyg, Tätskiktsduk, Mineralull

6 Trä

Formvirke (ej betongklumpar), Limträ, Masonit, Plywood, Spånskivor, Trä (även målat)

7 Gipsspill (Ny gips)

Rent & torrt

8 Trädgårdsavfall

Kvistar och grenar >25 cm Ø, Komposterbart

9 Elavfall

Alla elektriska produkter, avklippta kablar sorteras som metall

10 Miljöfarligt, samt Deponi med krav på källsortering som t.ex:

Observera att du måste meddela BIG BAG innan du lämnar farligt avfall, för att säkerställa att det tas omhand korrekt!

Asfalt
Blåbetong
Aerosoler

Sprayburkar

Asbest

Eternit, rörisolering

Batterier

Bil- och småbatterier sorteras skilt för sig

Elavfall

Allt med el-funktion

Armaturer

Demontera inte lysrörsarmaturerna men kom ihåg att ta bort lysröret

Färg

Färg och behållare med färgrester

Impregnerat trä

Trallvirke, slipers, telefonstolpar

Kvicksilver

Termometer, reläer, brytare etc

Lösningsmedel

Bensin, lacknafta, aceton, metanol etc

PCB

Fogmassor, kondensatorolja