Halkstopp i BIG BAG säck

Används vid halkbekämpning av gångbanor, uppfarter, entréer etc.
Välj utan salt eller med salt, s.k. Huddingeblandning.

Välkommen att beställa på hemsidan,
eller tala med vår kundservice: 0770-250 750