Välkommen till BIG BAG

Tala med BIG BAG's kundtjänst

Kundservice 0770-250 750

Du är alltid välkommen att ringa till oss på kundservice. Vi svarar mån-tor kl 06:00 – 17:00 och  fre 06:00–16:00.

Du kan även mejla, eller be oss ringa till dig.

Produktbeskrivning

Stenmjöl 0-4 - Stenmjöl 0-8

Plattytor, fogning.

Makadam 8-16

Kapillärbrytande, packningsbar. Uppbyggnad av ytor.

Makadam 16-22

Används som 11-16. Svårare att skyffla manuellt.

Bergkross 0-16

Packningsbar. Bärlag. Hårdgjorda ytor t.ex vid parkering och vägbygge. Lätt att skyffla manuellt.

Bergkross 0-32

Används som 0-16, med större bärighet. Svårare att skyffla manuellt.

Singel/kross 8-16 (Ärtsingel)

Ersätter ärtsingel. kapillärbrytande. Används vid dränering. Ytskikt på uppfarter och gångar.

Rörgravsgrus 0-8

Skyddstäckning och falluppbyggnad vid rörläggning.

Sandlådesand/putssand

"Bakbar" för sandlåda. Enklare gjutning och murning

Anläggningsjord

Gräsmattor

Planteringsjord

Anpassad för park och trädgårdsplanteringar.