Kross ersätter ärtsingel

Singel/Kross 8-16 (Ersätter ärtsingel)

Kross 8-16 ersätter ärtsingel, som bryts i våra rullstensåsar och är en bristvara belagd med extra skatt idag.

Krossprodukten är dock mindre lämpad som gårdsgrus o.d. eftersom den är vass i sin karaktär.

För den miljömedvetna bör valet mellan singel och makadam landa hos makadam.

Beställ via hemsida eller telefon 0770-250 750

Levereras i säck om ca 1 m³. Flera materialslag kan köras samtidigt utan att blandas.
Levereras på flak om max 10 ton. Flaket tippas eller ställs av vid ditt projekt.

Länkar:
Wikipedia

Jord sten och kross – rådgivande information

Tänk på att alltid följa byggbeskrivningens rekommendationer, eller kontakta en specialist som är insatt i ditt projekt.
BIG BAG levererar jord, sten och krossprodukter i de flesta efterfrågade kvaliteter, men rådger inte materialval eller tillvägagångssätt.

BIG BAG garanterar leverans av jord, sten och kross inom överenskommen tid.
Vi levererar f.n. inom Stockholms län