Stenmjöl. För plattsättning, rörgravar, jordförbättring

Stenmjöl

Stenmjöl är de finaste fraktionerna från krossat berg, upp till 0-8 m.m.
Materialet användas till plattsättning, rörgravar eller jordförbättring av leriga jordar.

Finare stenmjöl används ofta till justering och hårdgöring av gångbanor, fotbollsplaner, plattsättning och asfalttillverkning.
Grövre stenmjöl rekommenderas till justering och hårdgöring av gångbanor, garageinfarter, körytor och plattsättning.

Beställ via hemsidan eller 0770-250 750

Levereras i säck om ca 1 m³. Flera materialslag kan köras samtidigt utan att blandas.
Levereras på flak om max 10 ton. Flaket tippas eller ställs av vid ditt projekt.

Länkar:
Wikipedia

Jord sten och kross – rådgivande information

Tänk på att alltid följa byggbeskrivningens rekommendationer, eller kontakta en specialist som är insatt i ditt projekt.
BIG BAG levererar jord, sten och krossprodukter i de flesta efterfrågade kvaliteter, men rådger inte materialval eller tillvägagångssätt.

BIG BAG garanterar leverans av jord, sten och kross inom överenskommen tid.
Vi levererar f.n. inom Stockholms län