Skrotbil i skogen

BIG BAG hjälper fastighetsägare som önskar få hjälp med avfall som dumpats. Oavsett hur soporna förpackats.

Snabb hjälp med punktlighetsgaranti!

Var och en äger sina sopor och ansvarar för att de hanteras på rätt sätt.

BIG BAG erbjuder många enkla och miljösmarta metoder att få bort avfallet och dessutom se till att nästan allt återvinns.
I Stockholm hämtas BIG BAG säckar vid ca 200 projekt varje dygn. Det ger flera miljövinster, inte minst p.g.a. minskade transporter.

Detta händer när vi fått din rapport.

BIG BAG gör först en sökning i egna register, för att se om projektansvarig är känd av oss.
Om så är fallet kontaktar vi den ansvariga och erbjuder dem vår hjälp att mot en kostnad få bort sitt avfall.
Hittar vi inte projektansvariga, informerar vi fastighetsägaren.

Till rapporten.