• Uppgifter om avfallet.
  • t.ex. antal sopsäckar / kartonger /
  • Är projektansvarig känd? Kontaktuppgifter till fastighetsägare / förening? Dina uppgifter behandlas konfidentiellt.