Välkommen till ”frågor och svar” på vanliga ärenden.

Vill du hitta din fråga kan du söka ord på sidan genom att trycka "Ctrl+F". Det fungerar i de flesta läsare (browsers)
Är det någon fråga du tycker saknas? Tipsa oss gärna med ett mejl, eller ring till vår kundservice.

BIG BAG har inte kommit och hämtat/jag har inte fått ut det jag beställt. Vad har hänt?

 Du kan kontakta oss på kundservice via telefon eller mail så undersöker vi vad som har hänt. 

Jag vill bli kund hos er och undrar vilka avfallslösningar som finns?

Under rubriken Tjänster kan du se vilka lösningar vi har. Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till den bästa avfallslösningen för ditt företag.

Vilka uppgifter behöver BIG BAG för att kunna göra en beställning/order?

Namn och telefonnummer

Hämtadress - Vad vill du ha utfört?

När vill du att vi ska hämta/utföra uppdraget

Speciell fakturamärkning

Material, behållare och storlek

Mängder/volymer

Tala gärna om ifall det är lunchstängt eller om ni har speciella öppettider

Hur mycket får man lasta i containern jag har?

På hemsidan finns uppgifter om max vikt och volym. Lika viktigt är att inte låta delar av lasten sticka utanför kanter.

VIKTIGT

Vissa platser och vägar kan tillåta lägre maxvikt än de BIG BAG anger som maxvikt för sina containrar. Tänk också på att du är ansvarig för bärigheten på privat/enskild väg samt platsen där containern ska stå. Skydda ömtålig mark med t.ex. kör

Vad händer om min container är överlastad?

Vanligen är du tvungen att lasta ur material. Chauffören är straffrättsligt ansvarig att framföra sitt fordon utan överlast eller utstickande föremål. BIG BAG 's chaufförer ska köra trafiksäkert och följa lagar och regler.

Om du blir anmodad att lasta om din container kan BIG BAG hjälpa dig med lämplig container eller säckar att omlasta överskottet till.

Hur ändrar jag mina företagsuppgifter / fakturauppgifter.

Ändringar ska ske skriftligt. Du kan posta ett brev till:
BIG BAG AB
Konsumentvägen 13
125 30 Älvsjö

Eller mejl till adressen:
kundservice@bigbag.se

Kan privatpersoner lämna avfall vid BIG BAG’s anläggningar?

Nej. Endast företag. Av tillståndsskäl men också av säkerhetsskäl.
Vill du lämna avfall själv är de kommunala återvinningsstationerna ett bra alternativ.

Tar BIG BAG hand om mitt farliga avfall?

Ja, vi har tillstånd för i stort sett alla typer av farligt avfall. Kontakta vår kundservice för information innan du .

Jag har debiterats en avgift för felsorterat material. Hur kan det komma sig?

Det beror på att vi har funnit ett material i din behållare som inte ska finnas där.
Vanligen tar vi inte betalt för små mängder ofarligt skräp som förbipasserande kastar i din säck eller container.
Farligt avfall eller elskrot är vi tvingade att debitera eftersom detta avfall kräver annan hantering. Om fel upptäcks innan vi lastat avfallet meddelar vi först kunden för att komma överens om lämplig åtgärd.

Vilka betalningsvillkor har ni?

Betalningsvillkor för företag är 20 dagar netto, för privatpersoner 10 dagar netto. Faktureringsavgift debiteras. Vid likvid efter fakturans förfallodag debiterar BIG BAG dröjsmålsränta.
Se också våra Allmänna Villkor.

Behöver jag tillstånd för att ställa ut container och säckar?

Du ska alltid ha markägarens tillstånd om du vill ställa upp något på annans mark än din egen.
Vänd dig direkt till markägaren eller till den kommun som äger marken.

Vad gäller i Stockholm?

Här hittar du enkelt uppdaterad information.

http://foretag.stockholm.se/Reg.../Anvanda-offentlig-plats-/

Hur snabbt hämtas mina BIG BAG säckar?

Vanligen hämtas dina säckar första vardagen efter din beställning.
I Stockholms innerstad hämtar vi samma dag om du begär det och beställning inkommer senast kl 10:00.
För att slippa zontillägg kan du välja att låta oss hämta inom fem dagar i zonerna 2-4.

Mot extra avgift utför vi expresshämtning vid de flesta adresser. Kolla med kundservice om du önskar omgående hämtning.

Hämtar BIG BAG Asbest?

Asbest från Privatperson:
BIG BAG hämtar inte asbest från privatpersoner. För korrekt hantering rekommenderar BIG BAG att du vänder dig till företag som uppfyller Arbetsmiljöverkets villkor för att arbeta med asbest.

Asbest från Företag:
BIG BAG hämtar asbest från företag som har Arbetsmiljöverkets tillstånd att arbeta med asbest. Tillståndsansökan»
Mindre mängder korrekt förpackad asbest hämtas från projekt där tillstånd för asbestsanering inte krävs. Se begränsningar»

Får jag bjuda på en kaka?