BIG BAG bedriver miljöriktig återvinning med kretsloppsanpassade lösningar inom restprodukthantering med långsiktigt miljötänkande och skonsamt resursut-nyttjande.
Vi säljer miljöservicetjänster som är baserade på återvinning och återanvändning av restprodukter.
Kvalitet inom BIG BAG är att erbjuda och leverera miljöservicetjänster till allmänheten med högsta vikt lagd på kundens behov, kostnadseffektiva lösningar, med kompetent och motiverad personal.
Naturligtvis följer vi de lagar och bestämmelser som ställs på verksamheten.
BIG BAG arbetar för att ständigt förbättra verksamhetssystemet.
Alla huvudprocesser ska ha mätbara kvalitets- och processmål för ständiga förbättringar, så att de övergripande beslutade företagsmålen uppnås.

Kvalitetspolicy

Sopbil i solsken