BIG BAG skall spara tid och pengar till sina kunder, genom en Enkel och Miljösmart avfallshantering.
BIG BAG AB:s verksamhet genomsyras av en strävan mot ständiga förbättringar i företagets miljöarbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Med Sveriges 16 miljömål som grund sätter BIG BAG upp övergripande och detaljerande miljömål för verksamheten.
För att nå dessa mål åtar vi oss följande:

  • Vi skall leva efter kraven i miljölagstiftningen och även andra krav som berör vår verksamhet. Vi skall hålla god uppsikt överlag- och kravförändringar.
  • Vi skall arbeta aktivt för en minskning av koldioxidutsläpp och förebygga andra föroreningar genom att kontinuerligt effektivisera våra transporttjänster för att minska negativ miljöpåverka och så mycket det är möjligt köra enligt eco-driving principer.
  • Vi skall ha en effektiv avfallssortering för maximal återvinning och minimal mängd deponiavfall.
  • Vi skall sträva efter en sparsam el- och vattenförbrukning.
  • Vi skall sträva efter ökad sortering av vårt eget avfall och ökad återanvändning av material.

Vi skall sträva efter hög kännedom och medvetenhet av företagets miljöarbete bland anställda, leverantörer och kunder. De ska känna till företagets miljöpolicy samt våra uppsatta miljömål.
Vi strävar efter en hög miljökompetens bland personalen genom externa och interna miljöutbildningar.
Vi skall prioritera samarbete med de leverantörer som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster.

Sopbil i solsken