Vart tar ditt byggavfall vägen?

BIG BAG’s avfallsanläggning för byggavfall i Vallentuna

BIG BAG’s avfallskedja, från källa till återvinning

Byggavfall, från uppkomst till återvinning

BIG BAG arbetar med byggavfall i hela avfallskedjan, fram till återvinning och energiutvinning

Enkelt och Miljösmart att hantera byggavfall via BIG BAG

Byggavfall samlas in med olika metoder beroende på projekt och tillgänglighet.  Kärl, säckar och containrar erbjuds för att ge kunden enklast möjliga hantering. BIG BAG optimerar bilarnas rutter, och säkerställer att rätt typ av bil sänds till varje uppdrag. Våra chaufförer är utbildade för sina respektive fordon samt i materialhantering och kan svara på frågor om byggavfall på plats hos kund.

Avfall från storsäckar och container transporteras till våra egna mottagningsanläggningar, där de sorteras och förädlas till återvinningsbart material.

De avfallsslag som källsorterats hos kunden, transporteras till olika avsättningsanläggningar beroende på innehåll och avstånd.

Vid BIG BAG's mottagningsanläggningar mellanlagras och omlastas material för samtransport till vår sorterings- och behandlingsanläggning i Löt, Vallentuna. Återanvändbart- och återvinningsbart material utsorteras för vidaretransport till slutlig mottagare.

Material som kräver ytterligare behandling, vidaretransporteras till avsättningskanaler för vidare utsortering.

Av brännbara fraktioner producerar BIG BAG grovkrossat avfallsbränsle och s.k. returbränsle, för leverans till värmeverk.