Smarta avfallslösningar

Enkel avfallshantering vid varje bygg och riv projekt

Förutom BIG BAG säckar och container hjälper vi dig med höglyft, sugbilar och leveranser av jord, grus och kross. Med olika biltyper anpassade för varierade förutsättningar och behållare från säck till container – från 170 liter till 30 m³ – har vi goda möjligheter att hjälpa dig med enkel och miljösmart sophantering vid varje byggprojekt.

Prissätt efter projekt

Enkel tumregel är att Fast pris passar projekt som genererar mindre avfallsmängder. Rörligt pris, lämpar sig då avfallsmängden är stor och det finns plats och tid att källsortera.

Jobba Enkelt och Miljösmart

Kontakta BIG BAG, så arbetar vi tillsammans fram ett avtal som ger dig bra tidsvinster och god ekonomi.

Kontakta oss om avfallshantering vid ditt byggprojekt

Kranbil sparar många timmar
Kranbil sparar många timmar