Sorteringsguider för Byggavfall

Basfraktioner

Utsorterade produkter och material för återanvändning

Kretsloppsrådets kommentar

Tillåtet i "Blandat avfall" är utmärkt med *
A  
Armatur El-avfall
Armerad Betong Fyllnadsmassor*
Armerad Plast Blandat avfall*
Armeringsspill Metall*
Asbest Farligt avfall
Asfalt Asfalt
B  
Badkar, Gjutjärn Metall*
Batteridrivna produkter El-avfall
Batterier Farligt avfall
Betong Fyllnadsmassor*
Bilbatterier Farligt avfall
Bly Metall*
Blåbetong Blåbetong
Borrar Metall*
D  
Datorer El-avfall
Däck, utan fälg
Farligt avfall
Däck, med fälg Farligt avfall
E  
Elinstallationer El-avfall
Elverktyg El-avfall
Emballageplast Plast*
Eternit Farligt avfall
EPS cement Blandad fyllning*
F  
Formvirke Brännbart*
Frigolit Brännbart*
Furugolv Trä*
Färger Farligt avfall
Fönsterbågar, Glasade Blandat avfall*
G  
Gasspis Metall*
Gips, från rivning Deponi*
Gips, Ren Gips*
Gjutjärnsbadkar Metall*
Gjutjärnsrör Metall*
Glödlampor El-avfall
Glas, rent Glas*
Grus Fyllnadsmassor*
H  
Handverktyg El-avfall
Hushållsmaskiner El-avfall
I  
Impregnerat trä Farligt avfall
Isolering, sten/glasull Deponi*
J  
Jord Fyllnadsmassor*
K  
Kabel Metall*
Kakel Fyllnadsmassor*
Karaktäriserat avfall Deponi*
Karmar, stål Metall*
Karmar, trä Trä*
Kemikalierester Farligt avfall
Klinker Fyllnadsmassor*
Komposittrall Brännbart*
Kretskort El-avfall
Krymp/sträckfilm Plast*
Köksinredning Trä*
L  
Limtuber Farligt avfall
Linoleummattor Brännbart*
Linoleummattor, med limrester Deponi*
Lister, Trä Trä*
Lysrör Farligt avfall
Lågenergilampor Farligt avfall
Lösningsmedel Farligt avfall
M  
Markskivor Blandat avfall*
Mdf Trä*
Metallreglar Metall*
metallspill Metall*
Mineralull Mineralull*
Mjuk isolering Mineralull*
Mjukplast Plast*
N  
 Nålfiltmatta  Brännbart*
O  
Oren betong Fyllnadsmassor*
Osb skivor Trä*
P  
Packband, plast Plast*
Packpand, plåt Metall*
Pallar, plast Plast*
Pallar, trä Trä*
Papper Brännbart*
Parkettgolv Trä*
Plastburkar, tomma Plast*
Plastemballage, ej armerad Plast*
Plastfilm Plast*
Plaströr Plast*
Porslin, sanitet Blandat avfall*
Plyfa Trä*
Plywood Trä*
Plåtreglar Metall*
Porslin Blandat avfall*
Putsbruk Fyllnadsmassor*
PVC Brännbart*
R  
Reglar metall Metall*
Rör, Gjutjärn Metall*
S  
Sanitetsporslin Blandat avfall*
Skumplastemballage Brännbart*
Slipers, impregnerad Farligt avfall
Småapparater, el El-avfall
Socklar, plast Plast*
Socklar, trä Trä*
Spirorör Metall*
Sprayburkar Farligt avfall
Spånskiva Brännbart*
Sten Fyllnadsmassor*
Sågblad Metall*
T  
Takpapp, i bitar Brännbart*
Takplåt Metall*
Tapetspill Brännbart*
Tegel Fyllnadsmassor*
Tejp Brännbart*
Tryckimpregnerat virke Farligt avfall
Träemballage Trä*
Träpanel Trä*
Träspill Trä*
Tyger Blandat avfall*
Täckpapp Brännbart*
Täckplast Brännbart*
V-W  
Varmvattenberedare El-avfall
Varmvattenberedare, Elsanerad Metall*
Wellpapp Brännbart*
Ventilationsplåt Metall*

 

Kommentarer

  • Uppdelning i färre fraktioner än enligt basnivån ska vara särskilt motiverad.
  • Fraktionerna Deponi eller Blandat avfall – för eftersortering minimeras.
  • Asfalt hanteras för återvinning eller som farligt avfall.
  • Ren gips sorteras ut för återvinning om anläggning för återvinning finns inom rimligt avstånd.

Länkar

Saknar du något material i guiden?

  • Vi blir glada om du hjälper oss att föreslå material som bör finnas i Sorteringsguiden. Du får gärna skriva fler ord i fältet.