Blandat Avfall (benämns ibland Sorterbart Avfall)

Materialåtervinning, Förbränning, Deponi

Blandat avfall är ofarligt sammansatt avfall. Vid vår sorteringsanläggning utsorteras återvinningsbart och brännbart avfall. Kvarvarande rest går till deponi.

Farligt avfall och deponi med källsorteringskrav får inte kastas bland Blandat Avfall.

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

 

blandat_avfall