Brännbart

Energiutvinning

Brännbart är ofarligt avfall som brinner av egen kraft. Materialet ska kunna rivas eller krossas.

Råvaran levereras till kraftvärmeverk för produktion av elektricitet och värme.

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

 

brannbart