Deponi

Deponi

Restavfall som inte är möjlig att återvinna eller energiutvinna läggs på deponi.

Deponi med källsorteringskrav

Asfalt – Kan återanvändas om PAH halt, understiger gränsvärde (intyg krävs).
Blåbetong – Kan återanvändas som fyllning under vissa villkor.

Mycket litet material läggs idag på deponi. Merparten avfall från byggsektorn är möjlig att återvinna eller energiutvinna.

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

deponi_1