Farligt avfall

Energiutvinning och Deponi

Farligt avfall ska alltid utsorteras

Beroende på vilken avfall det gäller finns olika metoder för behandling eller destruktion.
T.ex. högtemperaturförbränning.

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

farligt-avfall