Gips, ren och torr

Materialåtervinning

Ren och torr gips återvinnas. Är gipsen förorenad behandlas den som "Sorterbart Avfall". Efter att metall och brännbart utsorterats läggs förorenad gips på deponi.

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

 

gips