Skrot, Metall

Materialåtervinning

Metaller utsorteras och levereras till industrin för återvinning.

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

 

metall