Trädgårdsavfall

Materialåtervinning, Kompostering, Förbränning

Jord siktas fram till fyllning. Organiskt material komposteras eller flisas till förbränning

Stubbar räknas till deponi. Trädgårdsavfall klassas som Blandat avfall om stubbar förekommer i lasset

Klicka på bilden för utskrivbar dekal

 

Skylt saknas med avsikt