BIG BAG Container, för vår och höststädning vid BRF och samfällighet

 

Zonkarta Stockholm

Zone 1 0 kr
Zone 2 250 kr
Zone 3 350 kr
Past Zone 3, hour time is added,,sv,Garden waste. For construction waste, other conditions and prices apply. 10,,sv.