Sugbil med sug och blåsaggregat

Sugbil på bygget

Ta hjälp av vakuumsugning vid borttagning av lösull, sågspån och dränering runt huskroppar samt muddring under vatten.

Vid stambyten och all typ av blåsarbeten som att lägga in singel under hus, ta bort sand i pooler och vid tömningar i storsäck är sugen oslagbar.

Sugbil vid markarbete

Sugbil används även när trädens rötter är i behov av ny näringsrik jord då man med hjälp av vakuumsugen frilägger rötterna för att sedan fylla på med ny jord.

Kapacitet

Slangar kan sträcka sig 40 meter högt och ca 300 meter långt under gynnsamma förhållande.Med slangdimensioner upp till 8 tum sugs både vått och torrt material.

Slangar och rörledningar dras upp till ca 300 meter utan att mista kapaciteten på vakuumsugen och kan därför komma åt trånga och svåråtkomliga utrymmen.

Vid utblåsning med vakuumsugen kan material från torr sand till 16-32 singel användas.

Kolla med BIG BAG om Sugbil passar ditt projekt

Projekt med Sugbil