Undvik problem med:
Container
Säckar
Fråga BIG BAG:
0770-250 750

Det är lätt att lasta en Container.

Anvisa en plats som är oöm och tål tung belastning.
Låt inga föremål sticka utanför containerns kanter.
Lasta jämnt och inte mer än tillåten maxvikt.

Så här hanterar vi felaktig last.

Överlast konstateras på plats:
Container kvarlämnas för omlastning.
Kostnad debiteras för merarbete, körtid och ev. zontillägg.

Överlast konstateras vid intippning:
Överskjutande vikt och merarbete debiteras.

Vad behöver du göra?
När överlast konstateras före transport ska container tömmas till tillåten volym/vikt.
När lasten är åtgärdad beställer du ny transport.

Varför måste vi ta betalt för överlast?
Det är enligt lag otillåtet att framföra fordon med överlast. Föraren riskerar böter och i svårare fall riskerar åkeriet sitt tillstånd.
Vid överlast debiteras kunden för att täcka åkeriets kostnader för extra transporter och dyrare avsättning.
Bildunderlag ska kunna uppvisas på kundens begäran vid tilläggsdebitering.

Det är lätt att använda en BIG BAG säck.

Ställ upp dina säckar vid en plats där lastbil kommer åt att lyfta.
Se till att allt avfall lastas i säcken.
Beställ bort rätt antal säckar.

Så här hanterar vi felaktigt lastade säckar.

Vid överlast, vikt eller volym:
Om säcken inte kan tas med utan risk, lämnas den kvar för omlastning.
Vi tar med en överlastad säck som bedöms säker att lyfta.
Överskjutande vikt och merarbete debiteras.

Vid felaktigt antal säckar:
I mån av plats på bilen tas säckarna med, om så önskas.
Om säckarna inte får plats lämnas de kvar, till dess vi får en ny beställning om hämtning.

Vid oframkomlighet:
Vid hinder på väg till platsen, görs nytt försök utan extra kostnad.
Vid hinder p.g.a. olämplig placering av säckar debiteras avgift för s.k. "bomkörning".

Varför tar vi betalt för överlast och "bomkörning"?
BIG BAG säckar samåker effektivt och miljösmart från många projekt på samma lastbil. Körslingan beräknas på antal kubikmeter som finns att hämta vid de olika projekten. När beställningar avviker från verkliga mängder, medför det att transporter måste omplaneras och i värsta fall inte hinns med under planerad körtid.
Bildunderlag ska kunna uppvisas på kundens begäran vid tilläggsdebitering.