Affärsidé

"Att samla in och behandla avfall och restprodukter, med fokus på enkelhet för kunden och varsamhet om miljön"

Miljön i fokus

Att värna om naturen vi lever av, samhället vi lever i och människorna vi lever för, är fundamentet för BIG BAG’s fortsätta utveckling. Att Affärsidé, Miljöpolicy och Miljöarbete presenteras sida vid sida är ett uttryck för vår övertygelse att hållbar lönsamhet inte är möjlig utan ett lika hållbart och framåtblickande miljöarbete.

Människan i centrum

BIG BAG utvecklar metoder och ger utbildning för effektiv avfallshantering och ergonomiska arbetsmetoder. Idag ställs höga krav på individens produktivitet. Men vi människor har också lärt oss att ställa krav på hälsosamma miljöer och arbetsmetoder som inte sliter på kroppen.

Kunskap och Samarbete.

BIG BAG söker medvetet medarbetare med erfarenhet från de sektorer där vår kunder finns. Med denna strategi vill vi mer än leverera tjänsten att ”hämta sopor”. BIG BAG sätter verksamhetsperspektiv på avfallshanteringen och i samarbete med kunden sparar vi pengar, miljö och det vi kanske har mest ont om, tid!