Materialleverans

BIG BAG levererar material (jord, kross, grus etc) i såväl BIG BAGs som containrar. Bestäm själv om du vill ha materialet tippat på plats eller att vi ställer av containern och sedan hämtar den.

Då de flesta material är naturmaterial kan det förekomma färgskiftningar i materialet, dvs. materialet behöver inte alltid överensstämma med den bild som visas.