Materialleverans

BIG BAG levererar material (jord, kross, grus etc) i såväl BIG BAGs som containrar. Bestäm själv om du vill ha materialet tippat på plats eller att vi ställer av containern och sedan hämtar den.