Vad är BIG BAG

BIG BAG - Enkelt och miljösmart

BIG BAG – från liten aktör till komplett avfallsentreprenör

År 2003 lanserade BIG BAG lyftögleförsedda säckar för byggavfall. Metoden att låta en kranbil under samma färd hämta byggsopor från flera projekt blev snabbt populär. Idag hämtas BIG BAGs från hundratals projekt varje dag, och med fokus på återvinning, effektivitet och hållbarhet har BIG BAG på femton år gått från liten aktör till en komplett avfallsentreprenör.

Mer än bara säckar

Trots namnet är BIG BAG idag mer än bara säckar. Med containrar, kärl, materialleverans, sugbilstjänster, höghöjdslyft och produkter för hantering av farligt avfall, täcker vi in hela spektrat kring avfallshantering och återvinning.
Välkommen att bli kund hos BIG BAG!

BIG BAG ingår nu mer, sedan sommaren 2017, i Sortera Group AB. Klicka här för att läsa mer om denna sammanslagning, eller klicka här för att läsa mer om Sortera Group AB.