Hållbarhet

Inom BIG BAG går lönsamhet och hållbarhet hand i hand, det ligger i själva affärsmodellen. Vi är en nyckelspelare för en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor.

Händer apelsin

Inom BIG BAG går lönsamhet och hållbarhet hand i hand, det ligger i själva affärsmodellen. Vi är en nyckelspelare för en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor. Det är därför naturligt att vi arbetar för att själva minimera påverkan på vårt klimat samt vår gemensamma miljö, samtidigt som vi maximerar klimat och miljönyttan för våra kunder.

För att vara en nyckelspelare i en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor arbetar vi ständigt med att lyfta material i avfallstrappan. BIG BAG arbe­tar främst med de tre nedre stegen i avfallstrap­pan men strävar ständigt mot att lyfta avfall från deponi och uppåt. Idag går mindre än 1 % av avfallet som vi hanterar till deponi.

Konkreta Konkreta exempel på vårt arbete med miljö och klimat: Övergång till förnyelsebara bränslen i våra tunga fordon (se vårt certifikat för 85 % CO2 reduktion), investeringar i högsta EU-klassade fordon, elektrifiering av våra anläggningar samt en återvinningsgrad på över 99% av det avfall vi hanterar. 

Friska och engagerade medarbetare är också en del av vårt hållbarhetsarbete och vi sätter alltid säkerheten först. Vidare är det viktigt att vi har goda relationer med lokal samhället och spårbarheten i värdekedjan är en fråga vi driver dagligen.

Vi välkomnar högre standarder i branschen och i tät kontakt med våra kunder finner vi lösningar för en mer hållbar hantering av avfall som i slutändan kan bli nya insatsmaterial i olika branscher. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifikaten gäller för hela vår verksamhet, dvs. för insamling, transport och återvinning av bygg- och industriavfall, handel med avfall och materialresurser samt bygg och industrisanering.

För mer information om hur hållbarhet är en del av BIG BAG läs Sorteras hållbarhetsredovisning.