BIG BAG Kärl

Projektsamarbete mellan BIG BAG och Dryft

2023-04-20 | 12:23

Hantverksföretaget Dryft fokuserar på privatkunder och gör allt från de minsta projekten i hemmet till större renoveringar av lägenheter och småhus. Nedan berättar Dryft själva om samarbetet med oss på BIG BAG.


Med alla yrkesgrupper anställda på Dryft, så som snickare, målare, plattsättare, rörmokare och elektriker i Stockholm, blir det ett effektivt och koordinerat utförande. Men för att genomföra effektiva projekt räcker det inte bara med välkoordinerade hantverkare, utan även logistiken kring material och avfallshantering är viktig. Att göra det senare bra har dessutom en positiv inverkan på både kundens och dess grannars upplevelse. Alla yrkesgrupper på Dryft använder BIG BAG dagligen, och med smidiga lösningar passar det alla våra projekt.

Olika typer av projekt kräver olika lösningar av avfallshanteringen

Med flera hundra projekt hemma hos privatkunder per månad, som varierar från mycket små till helrenoveringar, behövs olika typer av lösningar för avfallshanteringen. För de mindre projekten sparar Dryft mycket tid genom att kunna ha en Small- eller Mediumsäck för blandat avfall. På större projekt passar en kombination av större säckar och ibland containrar för att hantera större massor och samtidigt underlätta sorteringen. Oavsett lösning är vi på Dryft trygga med att logistiken kring att få bort avfallet på rätt tid, och hur avfallet sen hanteras med återvinning, är på bästa möjliga sätt.

Bra hantering av avfall är viktigt för att vi ska kunna driva effektiva projekt. Då projekten är i och utanför privatpersoners hem är det också viktigt att avfallshanteringen sköts snyggt för att både få nöjda kunder och nöjda grannar – säger Daniel Lindgren, ledare på Dryft

Ansvarsfull och miljövänlig sophantering är viktigt för Dryft

Även fast vi på Dryft försöker sortera så bra som möjligt på projekten gör förutsättningarna, framförallt vid mindre projekt och vid begränsad yta, att sorteringen inte kan göras fullt ut. Det är då en trygghet att ha en partner som BIG BAG, som ser till att avfallet hanteras på rätt sätt.

Vi brinner för att skapa en mer hållbar framtid och BIG BAG’s sätt att hantera, sortera och ta vara på avfall är helt i linje med vår strävan efter en grönare värld. På Dryft gör vi många energirenoveringar av småhus, d.v.s. åtgärder för att energieffektivisera villor, och för renoveringar är hela livscykeln på det som går in och ut i projektet viktigt att tänka på. – säger Daniel Lindgren

Engagerad och utvecklade samarbete

Vi har använt BIG BAG sedan starten av Dryft och har alltid varit nöjda. Med den snabba tillväxten Dryft har så har det varit smidigt att BIG BAG alltid kunna möta våra ökade och föränderliga behov. Vi uppskattar också den täta dialog vi har med BIG BAG om hur vi kan utveckla samarbetet och våra verksamheter tillsammans. – säger Daniel Lindgren


Detta är ett bra exempel på hur ett kundsamarbete mellan oss på BIG BAG och en av våra många kunder kan se ut. För oss på BIG BAG är en löpande dialog med våra kunder en viktig byggsten för att förstå kundens behov och erbjuda lösningar, speciellt då behoven ofta förändras under projektens gång.

Senaste kundcasen