Containrar

Då BIG BAGs inte riktigt räcker till, t.ex. när man har mycket mer plats och större avfallsvolymer, finns våra containrar tillgängliga, täckta samt öppna i 5–30 m3.

TIPS

Lasta jämnt och tyngst i botten, lasta så att inget kan blåsa av genom lastnät och tänk på att ingen last får sticka utanför kanterna.