Frågor och svar

Har hittar du svaren på de vanligast förekommande frågorna om våra produkter och tjänster.

Frågor om hämtning och leverans

BIG BAG har inte kommit och hämtat/jag har inte fått ut det jag beställt. Vad har hänt?

Du kan kontakta oss på kundservice via kontaktformulär eller telefon (0770-250 750) så undersöker vi vad som har hänt.

Hur snabbt hämtas mina BIG BAG-säckar?

Vanligen hämtas dina säckar första vardagen efter din beställning, gäller i våra tre största städer med tillhörande län. För övriga mindre orter och landsbygd gäller hämtning inom 3-5 helgfria dagar.

Mot extra avgift utför vi expresshämtning vid de flesta adresser. Kontakta med kundservice (0770-250 750) om du önskar omgående hämtning.

Vad kostar det att få mina fyllda säckar hämtade?

För hämtning av säckar tillkommer en hämtningsavgift (transport och avfall). Kostnaden för denna är beroende av hur många säckar du har, vilken typ av avfall du har i dina säckar, och var säckarna ska hämtas. För pris för just din leverans, gå vidare med beställningen här på hemsidan och fyll i alla uppgifter, så ser du priset i sammanställningen innan du bekräftar beställningen.

Hämtar BIG BAG Asbest?

BIG BAG hämtar inte asbest från privatpersoner. För korrekt hantering rekommenderar BIG BAG att du vänder dig till företag som uppfyller Arbetsmiljöverkets villkor för att arbeta med asbest.

Behöver jag tillstånd för att ställa ut container och säckar?

Du ska alltid ha markägarens tillstånd om du vill ställa upp något på annans mark än din egen. Vänd dig direkt till markägaren eller till den kommun som äger marken.

Frågor om sortering och handhavanden

Hur mycket få man lasta i containern jag har?

På produktsidan för containrar finns uppgifter om max vikt och volym. Lika viktigt är att inte låta delar av lasten sticka utanför kanterna.

VIKTIGT
Vissa platser och vägar kan tillåta lägre maxvikt än de BIG BAG anger som maxvikt för sina containrar. Tänk också på att du är ansvarig för bärigheten på privat/enskild väg samt platsen där containern ska stå. Skydda ömtålig mark med t.ex. körplattor.

Vad händer om min container är överlastad?

Vanligen är du tvungen att lasta ur material. Chauffören är straffrättsligt ansvarig att framföra sitt fordon utan överlast eller utstickande föremål. BIG BAG ‘s chaufförer ska köra trafiksäkert och följa lagar och regler.

Om du blir anmodad att lasta om din container kan BIG BAG hjälpa dig med lämplig container eller säckar att omlasta överskottet till.

Tar BIG BAG hand om mitt farliga avfall?

Ja, vi har tillstånd för i stort sett alla typer av farligt avfall. Kontakta vår kundservice, via kontaktformuläret eller på tel 0770-250 750, för information innan du beställer någon av våra tjänster om du har farligt avfall.

Kund- och betalningsfrågor

Jag vill bli kund hos er och undrar vilka avfallslösningar som finns?

Under menylänken Produkter/tjänster kan du se vilka lösningar vi har. Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi dig till den bästa avfallslösningen för ditt företag.

Vilka uppgifter behöver BIG BAG för att kunna göra en beställning/order?

Om du ringer oss och beställer behöver vi: Namn och telefonnummer, Hämtadress, Vad vill du ha utfört, När du vill att vi ska hämta/utföra uppdraget, Speciell fakturamärkning, Material, behållare och storlek, Mängder/volymer. Men enklast gör du din beställning direkt här på hemsidan.

Vilka betalningsvillkor har ni?

Betalningsvillkor för företag är 20 dagar netto. Faktureringsavgift debiteras. Vid likvid efter fakturans förfallodag debiterar BIG BAG dröjsmålsränta.
Se också våra Allmänna Villkor på sidan ”Dokument”.

Jag har debiterats en avgift för felsorterat material. Hur kan det komma sig?

Det beror på att vi har funnit ett material i din behållare som inte ska finnas där. Vanligen tar vi inte betalt för små mängder ofarligt skräp som förbipasserande kastar i din säck eller container. Farligt avfall eller elskrot är vi tvungna att debitera eftersom detta avfall kräver annan hantering. Om fel upptäcks innan vi lastat avfallet meddelar vi först kunden för att komma överens om lämplig åtgärd.