En kort historik

Som kund kan du känna dig trygg med att vi alltid strävar efter att utföra just ditt projekt på bästa tänkbara sätt.

  • BIG BAG lanserade lyftögleförsedda säckar för byggavfall år 2003.
    Metoden att låta en kranbil under samma färd, hämta byggsopor från flera projekt blev snabbt populär.
  • 2004 vann BIG BAG utmärkelsen ”Årets Nyföretagare”. Flera år i rad uppfyllde BIG BAG kriterierna för Dagens Industris utmärkelse ”Ung Gasell”.
  • År 2008 nominerades BIG BAG tillsammans med åtta andra uppfinningsrika företag till priset ”Årets Innovation”. BIG BAG vann inte. Det gjorde inte heller ett då mindre känt företag vid namn Spotify.
  • 2005 etablerade BIG BAG sin första sorteringsanläggning för avfall.
  • Sedan 2010 är företaget miljö och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och 14001.
  • 2013 utvecklades en ny säck. Enklare att ställa upp, mer ergonomisk och enkel att försluta. 2014 presenterade vi BIG BOX (se sid 5), en container för stadsmiljö och etableringar med platsbrist.
  • 2017 förvärvade Sortera Group AB 100 % av aktierna i BIG BAG Group AB, och BIG BAG’s verksamhet och varumärke tog nästa kliv i utvecklingen.

BIG BAG är hängiven sin vision att fortsätta utveckla enkla och miljösmarta tjänster för avfallshantering vid små och stora byggprojekt.

Vårt mål är att i samarbete med byggkunden ”spara snickartimmar” utan att göra avkall på effektiv återvinning.

Att värna om naturen vi lever av, samhället vi lever i och människorna vi lever för, är fundamentet för BIG BAG’s fortsatta utveckling. Att Affärsidé, Miljöpolicy och Miljöarbete presenteras sida vid sida är ett uttryck för vår övertygelse att hållbar lönsamhet inte är möjlig utan ett lika hållbart och framåtblickande miljöarbete.