Höghöjdslyft

Lyft upp material och lyft ner sopor vid samma tillfälle, kostnadseffektivt och resurssnålt.

BIG BAG’s standardbilar når upp till 12 meters höjd. Men vi kan även erbjuda högre lyft med höghöjdsbilar eller mobilkranar. Ring oss på 0770-250 750 så kommer vi ut med en specialist på området som hjälper dig att planera ditt arbete. Med BIG BAG’s förslutningsbara säckar och specialcontainrar för lyft, säkerställs att lyften utförs på säkrast möjliga sätt.