Så fungerar BIG BAG

Nedan kan du läsa hur du som kund på ett enkelt sätt går till väga vid beställning och bortbeställning av BIG BAGs och containrar

Säckhämtning

Ställ ut din säck vid ditt projekt/etablering:
 • Placera säcken upp till 8 meter från vår lastbil.
 • Kontakta oss om avståndet är längre än 8 meter.
Du får blanda:
 • Allt ofarligt avfall. Ej matavfall, farligt avfall eller vätskor
 • Jord, sten, betong o.dyl. Endast i Small och Medium.
Du måste källsortera:
 • Elskrot, i separat säck. Kontakta Kundtjänst för pris.
 • Impregnerat trä, i separat säck, Debiteras per kg, Ring för aktuellt pris.
 • Övrigt farligt avfall (FA), i avsedda kärl. Ring alltid innan du kastar farligt avfall
Beställ bort ditt avfall:
 • Ring 0770-250 750, eller använd formuläret på hemsidan.
 • Impregnerat trä hämtas endast efter telefonbeställning
 • Beställningar inkomna före 16:00 planeras samma dag.
 • Observera att hämtningsavgift tillkommer (transport och avfall).

 

Containrar

Detta ingår vid containerbeställning
 • Leverans av container
 • Transport till återvinningsanläggning och sortering
 • Hyra i 7 dagar inklusive leveransdagar
 • Allt icke farligt avfall
 • Zontillägg tillkommer bortom zon 1 och i city
 • Moms tillkommer
Några enkla tips när du ska hyra container
 • Välj tillräckligt stor hyrcontainer.
 • Lägg tyngst last i botten och fördela lasten jämnt.
 • Du får gärna kasta blandat avfall, men utan inblandning av el-, eller miljöfarligt avfall.
 • En container behöver stor plats och stabilt underlag.
 • Beställ gärna utställ till dagen innan arbetet börjar, om du vill ha container på plats tidigt.
I en ”All Inclusive” container får du kasta:
 • Allt icke farligt avfall
 • Utsorterat Elavfall i egen container
 • Andra avfall efter överenskommelse
Tänk på att:
 • Lasta jämnt och tyngst i botten
 • Lasta så att inget kan blåsa av genom lastnät
 • Ingen last får sticka utanför kanter